Реклама

Реклама

Всі статті

Геометричні характеристики плоского поперечного перерізу 2 елементи (смуга, швелер) 001

Геометричні характеристики плоского поперечного перерізу 2 елементи (смуга, швелер) 001

Дано схему поперечного перерізу, складену з двох елементів. Визначити геометричні характеристики складеного поперечного перерізу. Площу, центр ваги, положення головних осей, головні моменти інерції, головні радіуси інерції, головні моменти опору.

Геометричні характеристики плоского поперечного перерізу 3 елементи (двотавр, смуга, кутник) 025

Геометричні характеристики плоского поперечного перерізу 3 елементи (двотавр, смуга, кутник) 025

Дано схему поперечного перерізу, складену з трьох елементів. Визначити геометричні характеристики складеного поперечного перерізу. Площу, центр ваги, положення головних осей, головні моменти інерції, головні радіуси інерції, головні моменти опору та побудувати еліпс інерції.

Геометричні характеристики плоского поперечного перерізу 3 елементи (смуга, двотавр, кутник) 018

Геометричні характеристики плоского поперечного перерізу 3 елементи (смуга, двотавр, кутник) 018

Дано схему поперечного перерізу, складену з трьох елементів. Визначити геометричні характеристики складеного поперечного перерізу. Площу, центр ваги, положення головних осей, головні моменти інерції, головні радіуси інерції, головні моменти опору та побудувати еліпс інерції.

Геометричні характеристики плоского поперечного перерізу 3 елементи (смуга, швелер, кутник) 024

Геометричні характеристики плоского поперечного перерізу 3 елементи (смуга, швелер, кутник) 024

Дано схему поперечного перерізу, складену з трьох елементів. Визначити геометричні характеристики складеного поперечного перерізу. Площу, центр ваги, положення головних осей, головні моменти інерції, головні радіуси інерції, головні моменти опору та побудувати еліпс інерції.

Геометричні характеристики плоского поперечного перерізу 4 елементи (смуга, двотавр, швелер, кутник) 020

Геометричні характеристики плоского поперечного перерізу 4 елементи (смуга, двотавр, швелер, кутник) 020

Дано схему поперечного перерізу, складену з чотирьох елементів. Визначити геометричні характеристики складеного поперечного перерізу. Площу, центр ваги, положення головних осей, головні моменти інерції, головні радіуси інерції, головні моменти опору та побудувати еліпс інерції.

Геометричні характеристики суцільних перерізів 017

Геометричні характеристики суцільних перерізів 017

Геометричні характеристики суцільних перерізів. Площа перерізу, осьові та відцентрові моменти інерції, полярний момент інерції, радіуси інерції, моменти опору.

Границя міцності деяких матеріалів 006

Границя міцності деяких матеріалів 006

Границя міцності деяких матеріалів. Чавун, пластмаса, деревина, камінь.

Детальна побудова епюр зусиль в балці 023

Детальна побудова епюр зусиль в балці 023

Дано розрахункову схему двохопорної балки та прикладене до неї зовнішнє навантаження.

Потрібно:
1) Визначити опорні реакції.
2) Побудувати епюри внутрішніх зусиль: епюру поздовжніх сил, поперечних сил та згинальних моментів.

Допустиме напруження на зріз для заклепочних і зварних з'єднань 015

Допустиме напруження на зріз для заклепочних і зварних з'єднань 015

Допустиме напруження на зріз для заклепочних і зварних з'єднань. Типи з'єднань, напруження на зріз.

Метод початкових параметрів (згин стержня) 016

Метод початкових параметрів (згин стержня) 016

Визначення переміщень (прогин та кут повороту поперечного перерізу стержня) за допомогою методу початкових параметрів.

Механічні  характеристики чавуну 007

Механічні характеристики чавуну 007

Механічні характеристики чавуну. Марка чавуну, границя міцності, твердість за Брінеллем, границя витривалості.

Механічні характеристики вуглецевих конструктивних сталей 008

Механічні характеристики вуглецевих конструктивних сталей 008

Механічні характеристики вуглецевих конструктивних сталей. Марка сталі, границя міцності, границя текучості, відносне подовження, ударна в'язкість, границя витривалості.

Механічні характеристики деяких кольорових сплавів 011

Механічні характеристики деяких кольорових сплавів 011

Механічні характеристики кольорових сплавів. Марка сплаву, межа текучості, межа міцності, відносне подовження, твердість за Брінеллем, галузь застосування.

Механічні характеристики жароміцних сплавів 009

Механічні характеристики жароміцних сплавів 009

Механічні характеристики жароміцних сплавів. Марка сплаву, межа міцності, межа текучості, границя витривалості, модуль пружності, відносне подовження, відносне звуження, ударна в'язкість.

Механічні характеристики основних видів пластмас 012

Механічні характеристики основних видів пластмас 012

Механічні характеристики основних видів пластмас. Густина, Межа міцності, границя міцності, модуль пружності, модуль зсуву.