Реклама

Реклама

Статично визначені

Приклад 1. Розрахунок прокатної балки 022

Приклад 1. Розрахунок прокатної балки 022

Дано схему балки з навантаженням та допустимі напруження. Потрібно визначити опорні реакції, побудувати епюри внутрішніх зусиль, підібрати переріз балки з двотавра та перевірити міцність прийнятого перерізу, побудувати епюри переміщень, методом Мора і графоаналітичним методом в довільному перерізі балки визначити кут повороту та прогин.

Приклад 2. Розрахунок прокатної балки 044

Приклад 2. Розрахунок прокатної балки 044

Дано схему балки з навантаженням та допустимі напруження. Потрібно визначити опорні реакції, побудувати епюри внутрішніх зусиль, підібрати переріз балки з двотавра та перевірити міцність прийнятого перерізу, побудувати епюри переміщень, методом Мора і графоаналітичним методом в довільному перерізі балки визначити кут повороту та прогин.

Приклад 3. Розрахунок прокатної балки 045

Приклад 3. Розрахунок прокатної балки 045

Дано схему балки з навантаженням та допустимі напруження. Потрібно визначити опорні реакції, побудувати епюри внутрішніх зусиль, підібрати переріз балки з двотавра та перевірити міцність прийнятого перерізу, побудувати епюри переміщень, методом Мора і графоаналітичним методом в довільному перерізі балки визначити кут повороту та прогин.

Прокатна балка онлайн 052

Прокатна балка онлайн 052

Онлайн побудова епюр внутрішніх зусиль (поперечних сил, згинальних моментів), епюр переміщень (кута повороту, прогин балки) і підбір перерізу з прокатного двутавра.