Реклама

Реклама

Онлайн розрахунок

Геометричні характеристики суцільних перерізів 017

Геометричні характеристики суцільних перерізів 017

Геометричні характеристики суцільних перерізів. Площа перерізу, осьові та відцентрові моменти інерції, полярний момент інерції, радіуси інерції, моменти опору.

Онлайн рішення системи лінійних рівнянь 049

Онлайн рішення системи лінійних рівнянь 049

Рішення системи рівнянь онлайн. Вибираємо кількість рівнянь системи і водимо в форму коефіциенти системи лінійних рівнянь. Отримуємо корені системи рівнянь.

Онлайн розв'язок квадратного рівняння 047

Онлайн розв'язок квадратного рівняння 047

Онлайн розв'язок квадратного рівняння. Визначення дискримінанта квадратного рівняння та його дійсних або комплексних коренів.

Онлайн розв'язок кубічного рівняння 048

Онлайн розв'язок кубічного рівняння 048

Онлайн розв'язок кубічного рівняння. Визначення дискримінанта кубічного рівняння та його дійсних або комплексних коренів.

Онлайн розрахунок геометричних характеристик перерізу 046

Онлайн розрахунок геометричних характеристик перерізу 046

Онлайн розрахунок основних геометричних характеристик плоского поперечного перерізу. Визначення центра ваги, площі, моментів інерції, радіусів інерції та моментів опору.

Онлайн розрахунок статично невизначеної балки 053

Онлайн розрахунок статично невизначеної балки 053

Онлайн розрахунок статично невизначеної балки, побудова епюр зусиль (поперечних сил, згинальних моментів), епюр переміщень (кута повороту, прогин балки) і визначення опорних реакцій.

Побудова епюр зусиль онлайн 051

Побудова епюр зусиль онлайн 051

Онлайн побудова епюр внутрішніх зусиль для статично визначеної балки, визначення опорних реакцій та максимальних значень на епюрах.

Прокатна балка онлайн 052

Прокатна балка онлайн 052

Онлайн побудова епюр внутрішніх зусиль (поперечних сил, згинальних моментів), епюр переміщень (кута повороту, прогин балки) і підбір перерізу з прокатного двутавра.