Реклама

Механічні характеристики жароміцних сплавів 009

Сплави Марка
сплаву
Межа
міцності
sigmaв
Межа
текучості
sigma0,2
Границя
витривалості
sigma-1
Модуль
пружності
E
Відносне
подовження
delta
Відносне
звуження
psi
Ударна
в'язкість
КС, кДж/м2
МПа %
Аустенітні сталі ЭИ734
ЭИ589
ЭИ590
1000
918...1020
765...856
600
795
336...408
-
-
-
172000
211000
-
20
15
31...44
25
15...25
40...49
300
300
1000
Сталі на нікелевій
основі при 20 °С
ХН77ТЮ
ЭИ826
ВЖ98
1000
1050
750
600
720
388
367
388
310
194000
204000
-
25
10
40
28
12
-
800
200
-
Сталі на залізо-
нікелевій основі
при 20 °С
ХН35ВТЮ
ЭП105
ХН35ВТР
1350
950
800
940
700
450
-
-
-
223000
190000
214000
14
10
20
15...29
13
35
350...700
250
1000
Титанові у
відпаленому стані
ВТ5
ОТ4
770
800
720
680
459
388...438
107000
110000
8,5
13
40
25...50
400
400
Ніобієві ВН-2 при Т=20 °С
ВН-2 при Т=1200 °С
ВН-2 при Т=1600 °С
650...750
180...200
40...50
530...700
110...120
20
480
-
-
112000
109000
107000
25...30
30...35
50...60
60...70
100
100
2700
-
-
Молібденові ВМ-1 при Т=20 °С
ВМ-1 при Т=1200 °С
ВМ-1 при Т=1600 °С
760
250
60
500
200
40
500
-
-
328000
259000
212000
25
42
55
55
90
100
20
-
-
Танталові Та + 10% W при Т=20 °С
Та + 10% W при Т=1250 °С
Та + 10% W при Т=1500 °С
600
185
150
480...500
100
85
-
-
-
184000
155000
147000
36
45
50...53
96
94
95
-
-
-
Вольфрамові ВВ-2 при Т=1000 °С
ВВ-2 при Т=1500 °С
ВВ-2 при Т=2000 °С
200...240
140...150
80...85
-
-
-
-
-
-
360000
340000
280000
45...48
48...58
60...70
80...90
90...95
95...96
-
-
-
Сподобалася стаття! Підтримай проект! Став ЛАЙК!