Реклама

Реклама

Всі статті

Механічні характеристики пружинних сталей 010

Механічні характеристики пружинних сталей 010

Механічні характеристики пружинних сталей. Межа міцності, межа текучості, границя пропорційності, модуль пружності, модуль зсуву, границя витривалості.

Модулі пружності і коефіцієнти Пуассона для деяких матеріалів 013

Модулі пружності і коефіцієнти Пуассона для деяких матеріалів 013

Модулі пружності і коефіцієнти Пуассона для деяких матеріалів. Модуль пружності (модуль Юнга), модуль зсуву, коефіцієнт Пуассона.

Онлайн рішення системи лінійних рівнянь 049

Онлайн рішення системи лінійних рівнянь 049

Рішення системи рівнянь онлайн. Вибираємо кількість рівнянь системи і водимо в форму коефіциенти системи лінійних рівнянь. Отримуємо корені системи рівнянь.

Онлайн розв'язок квадратного рівняння 047

Онлайн розв'язок квадратного рівняння 047

Онлайн розв'язок квадратного рівняння. Визначення дискримінанта квадратного рівняння та його дійсних або комплексних коренів.

Онлайн розв'язок кубічного рівняння 048

Онлайн розв'язок кубічного рівняння 048

Онлайн розв'язок кубічного рівняння. Визначення дискримінанта кубічного рівняння та його дійсних або комплексних коренів.

Онлайн розрахунок геометричних характеристик перерізу 046

Онлайн розрахунок геометричних характеристик перерізу 046

Онлайн розрахунок основних геометричних характеристик плоского поперечного перерізу. Визначення центра ваги, площі, моментів інерції, радіусів інерції та моментів опору.

Онлайн розрахунок статично невизначеної балки 053

Онлайн розрахунок статично невизначеної балки 053

Онлайн розрахунок статично невизначеної балки, побудова епюр зусиль (поперечних сил, згинальних моментів), епюр переміщень (кута повороту, прогин балки) і визначення опорних реакцій.

Орієнтовні значення основних допустимих напружень на розтяг і стиск 014

Орієнтовні значення основних допустимих напружень на розтяг і стиск 014

Орієнтовні значення основних допустимих напружень на розтяг і стиск. Чавун сірий, сталь, мідь, латунь, бронза, алюміній, сосна, дуб, бетон.

Побудова епюр зусиль онлайн 051

Побудова епюр зусиль онлайн 051

Онлайн побудова епюр внутрішніх зусиль для статично визначеної балки, визначення опорних реакцій та максимальних значень на епюрах.

Правило знаків для побудови епюр внутрішніх зусиль 019

Правило знаків для побудови епюр внутрішніх зусиль 019

Правило знаків для побудови епюр внутрішніх зусиль. Правило знаків для епюри поздовжніх сил, епюри поперечних сил, епюри згинальних моментів та епюри крутних моментів.

Приклад 1. Визначення моментів інерції відносно заданих осей (2 прокатних елемента) 021

Приклад 1. Визначення моментів інерції відносно заданих осей (2 прокатних елемента) 021

Дано схему поперечного перерізу, складену з двох елементів. Визначити осьові моменти інерції та відцентровий момент інерції відносно заданих осей.

Приклад 1. Побудова епюр зусиль у балці яка закріплена трьома стержнями 041

Приклад 1. Побудова епюр зусиль у балці яка закріплена трьома стержнями 041

Дано розрахункову схему двохопорної балки та прикладене до неї зовнішнє навантаження.

Потрібно:
1) Визначити опорні реакції.
2) Побудувати епюри внутрішніх зусиль: епюру поздовжніх сил, поперечних сил та згинальних моментів.

Приклад 1. Побудова епюр зусиль у двохопорній балці 027

Приклад 1. Побудова епюр зусиль у двохопорній балці 027

Дано розрахункову схему двохопорної балки та прикладене до неї зовнішнє навантаження.

Потрібно:
1) Визначити опорні реакції.
2) Побудувати епюри внутрішніх зусиль: епюру поперечних сил та згинальних моментів.

Приклад 1. Побудова епюр зусиль у консольній балці 026

Приклад 1. Побудова епюр зусиль у консольній балці 026

Дано розрахункову схему консольної балки та прикладене до неї зовнішнє навантаження.

Потрібно:
Побудувати епюри внутрішніх зусиль: епюру поперечних сил та згинальних моментів.

Приклад 1. Побудова епюр зусиль у шарнірній балці 030

Приклад 1. Побудова епюр зусиль у шарнірній балці 030

Дано розрахункову схему шарнірної балки та прикладене до неї зовнішнє навантаження.

Потрібно:
1) Визначити опорні реакції.
2) Побудувати епюри внутрішніх зусиль: епюру поздовжніх сил, поперечних сил та згинальних моментів.