Реклама

Онлайн розрахунок статично невизначеної балки 053

Інструкція

Розрахунок виконується методом сил

Канонічні рівняння методу сил:

Де коефіцієнти системи визначаються:

Принцип введення даних, розглянемо за допомогою наступного приклада:

1. Задання довжини(12м) та умов закріплення стержня. Лівий кінець стержня вільний, а правий - жорстко закріплений. Задаємо координати опор (відлік ведеться від лівого кінця стержння). Перша опора має координату 2м, друга - 7м.

2. Задаємо навантаження, використавши відповідні правила знаків:

3. У випадку, якщо жорсткість балки змінна, задайте необхідні пропорції (натисніть на кнопку "Змінити жорсткість"):

4. Для початку розрахунку натисніть на кнопку "Побудувати епюри".

Для розрахунку балок використовується наступна основна система (ОС). Обрати ОС неможливо.

Розв'язок системи рівнянь:

Опорні реакції:

Задайте довжину та умови кріплення балки:
r_i
Задайте навантаження на балку:
Момент обертається проти годинникової стрілки - додатній, за - від'ємний.
M_i a_i
Сила направлена вниз - додатна, вгору - від'ємна.
F_i b_i
Рівномірно розподілене навантаження направлене вниз - додатнє, вгору - від'ємне.
q_i c_i d_i
Співвідношення жорсткостей:
start end EI
Одиничні епюри:
Грузові епюри:
Ступінь статичної невизначеності балки: .
Система канонічних рівнянь методу сил:
Розв'язок системи канонічних рівнянь методу сил:
Дійсні епюри зусиль:
Значення зусиль в довільному перерізі:
Координата x=
Значення епюри Q( ) =
Значення епюри M( ) =
Опорні реакції:
Епюра кутів повороту:
Епюра прогинів:
Значення переміщень в довільному перерізі:
Координата x=
Значення епюри EIφ( ) =
Значення епюри EIw( ) =
Сподобалася стаття! Підтримай проект! Став ЛАЙК!