Реклама

Геометричні характеристики плоского поперечного перерізу 4 елементи (смуга, двотавр, швелер, кутник) 020

геометричні характеристики складеного поперечного перерізу

Рис. 1

Дано схему поперечного перерізу, складену з трьох елементів (рис. 1). Визначити геометричні характеристики складеного поперечного перерізу. Площу, центр ваги, положення головних осей, головні моменти інерції, головні радіуси інерції, головні моменти опору та побудувати еліпс інерції.

План виконання задачі:
1) Геометричні характеристики елементів перерізу.
2) Положення центра ваги перерізу.
3) Моменти інерції відносно центральних осей.
4) Положення головних осей.
5) Визначення головних моментів інерції.
6) Головні радіуси інерції.
7) Визначення головних моментів опору.

1) Виписуємо з таблиці сортаменту (ГОСТ 8240-72, ГОСТ 8239-72 та ГОСТ 8509-86) необхідні геометричні характеристики для швелера, двотавра, кутника та обчислюємо за формулами прямокутника:

а) Смуга (прямокутник) 300Х24

смуга 300Х24 A_1=hb=2,4*30=72 см 2,
I_y_1={bh^3}/12={30*2,4^3}/12=34,56 см 4,
I_z_1={b^3h}/12={30^3*2,4}/12=5400 см 4,
I_{{y_1}{z_1}}=0 .

 

б) Швелер №20

швелер №20 A_2=23,4 см 2,
I_y_2=1520 см 4,
I_z_2=113 см 4,
I_{{y_2}{z_2}}=0 ,
b=7,6 см,
z_0=2 см,
h=20 см.

 

в) Двотавр №24

двотавр №24 A_3=34,8 см 2,
I_y_3=3460 см 4,
I_z_3=198 см 4,
I_{{y_3}{z_3}}=0 ,
b=11,5 см,
h=24 см.

 

г) Кутник 140Х9

кутник 1400Х9 A_4=24,72 см 2,
I_y_4=I_z_4=465,72 см 4,
I_max=739,42 см 4,
I_{{y_4}{z_4}}= pm(I_max ~-~ I_y_4 ) =
~= (739,42 ~-~ 465,72) = 273,7 см 4,
b=14 см,
z_0=3,78 см.

 

2) Визначаємо положення центру ваги перерізу відносно початкових осей (осей смуги) y_1 ,~z_1 .

На окремому аркуші паперу в масштабі креслимо схему поперечного перерізу (рис. 2) та вказуємо положення центральних осей кожного елементу. Виконуємо прив'язку (вказуємо відстані) центрів ваги кожного елементу відносно початкових осей y_1 ,~z_1 .

Координати центрів ваги елементів в осях y_1 ,~z_1 :

y_11 =0 ,

y_12 = ~-~(15 + 2) = ~-~17 см,

y_13 = {15 ~-~ 11,5}/2)= 9,25 см,

y_14 = ~-~ {15 + 7,6 ~-~ 3,78)= ~-~ 18,82 см,

z_11 =0 ,

z_12 = 20/2 ~-~ 1,2= 8,8 см,

z_13 = ~-~(24/2 + 1,2)= ~-~ 13,2 см,

z_14 = ~-~(1,2 + 3,78)= ~-~ 4,98 см.

складений переріз

Рис. 2

Площа поперечного перерізу:

A=sum{i=1}{4}{A_i}= 72 + 23,4 + 34,8 + 24,72 = 154,92 см 2,

Координати центру ваги перерізу:

y_c={S_{z_1}}/{sum{i=1}{4}{A_i}}={sum{i=1}{4}{A_i y_{1i}}}/A={72*0+23,4*(~-~17)+34,8*9,25+24,72*(~-~18,82)}/{154,92}= ~-~3,49 см,

z_c={S_{y_1}}/{sum{i=1}{4}{A_i}}={sum{i=1}{4}{A_i z_{1i}}}/A={72*0+23,4*8,8+34,8*(~-~13,2)+24,72*(~-~4,98)}/{154,92}= ~-~ 2,43 см.

Відкладаємо на рисунку координати y_c та z_c з урахуванням знаків, позначаємо положення центру ваги (точка С) та проводимо центральні осі y_c ,~z_c .

Контролюємо достовірність визначення положення центру ваги складного перерізу. Для цього обчислюємо координати центрів ваги елементів перерізу в координатних осях y_c та z_c (відстані між власними центральними осями окремих елементів і центральними осями перерізу):

b_i=y_{1i}~-~y_c ;

b_1= 0 ~-~ (~-~3,49) = 3,49 см,

b_2= ~-~17 ~-~ (~-~3,49)= ~-~13,51 см,

b_3= 9,25 ~-~ (~-~3,49)= 12,74 см,

b_4= ~-~18,82 ~-~ (~-~3,49)= ~-~15,33 см.

a_i=z_{1i}~-~z_c ;

a_1= 0 ~-~ (~-~ 2,43) = 2,43 см,

a_2= 8,88 ~-~ (~-~ 2,43) = 11,23 см,

a_3= ~-~13,2 ~-~ (~-~ 2,43) = ~-~10,77 см,

a_4= ~-~4,98 ~-~ (~-~ 2,43) = ~-~2,55 см.

та статичні моменти площі перерізу відносно центральних осей:

S_y_c=sum{i=1}{4}{A_i a_i}= 72*2,43+23,4*11,23+34,8*(~-~10,77)+24,72*(~-~2,55) = 437,742 ~-~ 437,832 =
~=~-~0,09 см 3,

похибка: varepsilon={{0,09}/{437,832}}*100%=0,021%<0,5% ;

S_z_c=sum{i=1}{4}{A_i b_i}= 72*3,49+23,4*(~-~13,51)+34,8*12,74+24,72*(~-~15,33) = 694,632 ~-~ 695,3982 =
~= ~-~0,7662 см 3,

похибка: varepsilon={{0,7662}/{695,3982}}*100%=0,11%<0,5% .

3) На основі формул паралельного переходу обчислюємо моменти інерції перерізу відносно центральних осей y_c та z_c :

- осьові

I_y_c=sum{i=1}{4}{(I_y_i+{a_i}^2 A_i)}= 34,56 + {2,43}^2*72 + 1520 + {11,23}^2*23,4 + 3460 + {(~-~10,77)}^2*34,8 +~~~~~~~~~~~~~~ + 465,72 + {(~-~2,55)}^2*24,72= 13053,8 см 4,

I_z_c=sum{i=1}{4}{(I_z_i+{b_i}^2 A_i)}= 5400 + {3,49}^2*72 + 113 + {(~-~13,51)}^2*23,4 + 198 + {12,74}^2*34,8 +~~~~~~~~~~~~~~ + 465,72 + {(~-~15,33)}^2*24,72 = 22782,4 см 4,

- відцентровий

I_{{y_c}{z_c}}=sum{i=1}{4}{(I_{{y_i}{z_i}}+{a_i} {b_i} A_i)} = 0 + 2,43*{3,49}*72 + 0 + {11,23}*{(~-~13,51)}*23,4 +~~~~~~~~~~~~~~ + 0 + {(~-~10,77)}*{12,74}*34,8 + 273,7 + {(~-~2,55)}*{(~-~15,33)}*24,72= ~-~6474,4 см 4.

Сподобалася стаття! Підтримай проект! Став ЛАЙК!