Реклама

Побудова епюр зусиль онлайн 051

Інструкція.

Програма дозволяє визначити опорні реакції та побудувати епюри внутрішніх зусиль для двохопорної і консольної балки.

Подальші інструкції будуть приведені на прикладі балки на двох опорах.

1. Виберіть умови кріплення кінців балки. Можливі варіанти - вільний, шарнір та жорстке. В нашому прикладі лівий та правий кінець стержня немають закріплень, тому обираємо варіант "вільний".

Якщо помилково був обраний інший варіант, натискаємо на кнопку "Нова схема".

2. Вказуємо довжину балки та координати опор. Довжина балки дорівнює "13", а координати опор від лівого кінця балки, відповідно до опори A - "2" та до опори B - "11".

3. Вказуємо навантаження.
Обираємо кількість зосереджених моментів - "2". В таблиці вводимо значення моментів та їх координати від лівого кінця балки. M1=40, a1=6 та M2=-20, a 2=13 (момент який обертається проти годинникової стрілки - додатній, за - від'ємний).
Обираємо кількість зосереджених сил - "2". В таблиці вводимо значення сил та їх координати. F1=9, b1=0 та F2=6.93, b2=9 (сила яка направлена вниз - додатна, вгору - від'ємна).
Обираємо кількість рівномірно розподіленого навантаження - "1". В таблиці вводимо значення РРН, координати початку та кінця РРН. q1=12, c1=2 та d1=8 (РРН направлене вниз - додатнє, вгору - від'ємне).

4. Натискаємо на кнопку "Побудувати епюри". Після натискання визначаються опорні реакції та будуються епюри зусиль. Якщо потрібно визначити зусилля в довільному перерізі, введіть його координату у форму. Якщо потрібно, задайте точність розрахунку та оберіть правий чи лівий переріз.

Скріншот до прикладу: заповнення форми побудова епюр зусиль онлайн

Скріншот до прикладу (епюра поперечних сил): епюра поперечних сил онлайн розрахунок

Скріншот до прикладу (епюра згинальних моментів): епюра згинальних моментів онлайн розрахунок

Задайте довжину та умови кріплення балки:
Координата опори A (від лівого кінця балки):
Координата опори B (від лівого кінця балки):
Задайте навантаження на балку:
Момент обертається проти годинникової стрілки - додатній, за - від'ємний.
M_i a_i
Сила направлена вниз - додатна, вгору - від'ємна.
F_i b_i
Рівномірно розподілене навантаження направлене вниз - додатнє, вгору - від'ємне.
q_i c_i d_i
Значення опорних реакцій (додатна - направлена вниз, від'ємна - вгору):

RA =

RB =

Значення зусиль в довільному перерізі:

Координата x=

Значення епюри Q при x= :

Значення епюри M при x= :

Епюра поперечних сил:
Епюра згинальних моментів:
Сподобалася стаття! Підтримай проект! Став ЛАЙК!