Реклама

Приклад 1. Побудова епюр зусиль у двохопорній балці 027

двохопорна балка

Рис. 1

Дано розрахункову схему двохопорної балки (рис. 1) та прикладене до неї зовнішнє навантаження.

Потрібно:
1) Визначити опорні реакції.
2) Побудувати епюри внутрішніх зусиль: епюру поперечних сил (рис. 2, Еп.Qz) та згинальних моментів (рис. 2, Еп.My).

Розв'язок:

1) Визначення опорних реакцій.

Сума моментів всіх сил відносно точки B:
sum{~}{~}{M_B} = 0,~~ R_{Az} * (a_1 + a_2 + a_3) ~-~ F_{1} * (a_2 + a_3) + F_{2} * a_3 ~-~ M = 0;
sum{~}{~}{M_B} = 0,~~ R_{Az} * (5 + 2 + 5) ~-~ 20 * (2 + 5) + 6 * 5 ~-~ 18 = 0;
R_{Az} = 10,67 кН.

Сума моментів всіх сил відносно точки A:
sum{~}{~}{M_A} = 0,~~ ~-~ R_B * (a_1 + a_2 + a_3) + F_{1} * a_1 ~-~ F_{2} * (a_1 + a_2) ~-~ M = 0;
sum{~}{~}{M_A} = 0,~~ ~-~ R_B * (5 + 2 + 5) + 20 * 5 ~-~ 6 * (5 + 2) ~-~ 18 = 0;
R_B = 3,33 кН.

Перевірка (сума проекцій всіх сил на вісь z):
sum{~}{~}{F_z} = 0,~~ ~-~ R_{Az} + F_{1} ~-~ F_{2} ~-~ R_B = ~-~ 10,67 + 20 ~-~ 6 ~-~ 3,33 = 0.

2) Побудова епюр внутрішніх зусиль.

Позначаємо характерні точки та визначаємо в них значення зусиль, використовуючи відповідне правило знаків для побудови епюр внутрішніх зусиль.

Побудова епюри поперечних сил (Еп.Qz, кН):
Q_0Пр~ = R_{Az} = 10,67;
Q_1Л~ = R_{Az} = 10,67;
Q_1Пр~ = R_{Az} ~-~ F_1 = 10,67 ~-~ 20 = ~-~9,33;
Q_2Л~ = R_{Az} ~-~ F_1 = 10,67 ~-~ 20 = ~-~9,33;
Q_2Пр~ =~-~ R_{B} = ~-~3,33;
Q_3Л~ =~-~ R_{B} = ~-~3,33.

Будуємо епюру поперечних сил (рис.2).

Побудова епюри згинальних моментів (Еп.My, кН·м):
M_0~= 0;
M_1~= R_{Az} * a_1 = 10,67 * 5 = 53,33;
M_2Л~= R_{Az} * (a_1 + a_2) ~-~ F_1 * a_2 = 10,67 * (5 + 2) ~-~ 20 * 2 = 34,67;
M_2Пр~= R_B * a_3 = 3,33 * 5 = 16,67;
M_3~= 0.

Будуємо епюру згинальних моментів (рис.2).

епюри зусиль

Рис. 2

Сподобалася стаття! Підтримай проект! Став ЛАЙК!