Реклама

Приклад 1. Побудова епюр зусиль у шарнірній балці 030

шарнірна балка

Рис. 1

Дано розрахункову схему шарнірної балки (рис. 1) та прикладене до неї зовнішнє навантаження.

Потрібно:
1) Визначити опорні реакції.
2) Побудувати епюри внутрішніх зусиль: епюру поздовжніх сил (рис. 2, Еп.Nx), поперечних сил (рис. 2, Еп.Qz) та згинальних моментів (рис. 2, Еп.My).

Розв'язок:

1) Визначення опорних реакцій.

Спроектуємо силу F_1 на осі x та z (рис. 2).
Її проекції рівні:
F_{1x} = ~-~F_1 cos 45^{circ} = ~-~6 * cos 45^{circ} = ~-~4,24 кН;
F_{1z} = F_1 sin 45^{circ} = 6 * sin 45^{circ} = 4,24 кН.

Оскільки в наскрізному шарнірі згинальний момент дорівнює нулю, то балку, зображену на рис.1, можна розраховувати як дві окремі балки (рис. 2, I, II). Розрахунок починаємо з балки, в якій кількість опорних реакцій відповідає кількості рівнянь статичної рівноваги статики (для плоских задач - три рівняння). Опорна реакція (де знаходиться шарнір) першої балки, передається на інші балки з протилежним знаком.

I - балка

Для визначення опорних реакцій, скористаємось симетричністю балки, в такому випадку отримаємо:

R_A = R_B = F_2 /2 = 20/2 = 10 кН.

II - балка

Сума проекцій всіх сил на вісь x:
sum{~}{~}{F_x} = 0,~~ R_{Cx} ~-~ F_{1x} = 0;
sum{~}{~}{F_x} = 0,~~ R_{Cx} ~-~ 4,24 = 0;
R_{Cx} = 4,24 кН.

Сума моментів всіх сил відносно точки D:
sum{~}{~}{M_D} = 0,~~ R_{Cz} * (a_1 + a_2) + F_{1z} * a_1 + R_B * (a_1 + a_2 + a_3) = 0;
sum{~}{~}{M_D} = 0,~~ R_{Cz} * (5 + 4) + 4,24 * 5 + 10 * (5 + 4 + 2) = 0;
R_{Cz} = 14,58 кН.

Сума моментів всіх сил відносно точки C:
sum{~}{~}{M_C} = 0,~~ ~-~ R_D * (a_1 + a_2) ~-~ F_{1z} * a_2 + R_B * a_3 = 0;
sum{~}{~}{M_C} = 0,~~ ~-~ R_D * (5 + 4) ~-~ 4,24 * 4 + 10 * 2 = 0;
R_D = 0,34 кН.

Перевірка (сума проекцій всіх сил на вісь z):
sum{~}{~}{F_z} = 0,~~ R_D + F_{1z} ~-~ R_{Cz} + F_2 ~-~ R_A = 0,34 + 4,24 ~-~ 14,58 + 20 ~-~ 10 = 0.

2) Побудова епюр внутрішніх зусиль.

Позначаємо характерні точки та визначаємо в них значення зусиль, використовуючи відповідне правило знаків для побудови епюр внутрішніх зусиль.

Побудова епюри поздовжніх сил (Еп.Nx, кН):
N_3Л~ = R_{Cx} = 4,24;
N_4Пр~ = F_{1x} = 4,24.

Будуємо епюру поздовжніх сил (рис.2).

Побудова епюри поперечних сил (Еп.Qz, кН):
Q_0Л~ = ~-~ R_A = ~-~ 10;
Q_1Пр~ = ~-~ R_A = ~-~ 10;
Q_1Л~ = R_B = 10;
Q_3Пр~ = R_B = 10;
Q_3Л~ = R_B ~-~ R_{Cz} = 10 ~-~ 14,58 = ~-~ 4,58;
Q_4Пр~ = R_B ~-~ R_{Cz} = 10 ~-~ 14,58 = ~-~ 4,58;
Q_4Л~ = ~-~ R_D = ~-~ 0,34;
Q_5Пр~ = ~-~ R_D = ~-~ 0,34.

Будуємо епюру поперечних сил (рис.2).

Побудова епюри згинальних моментів (Еп.My, кН·м):
M_0~= 0;
M_1~= R_A * a_5 = 10 * 5 = 50;
M_2~= 0;
M_3~= ~-~ R_B * a_3 = ~-~ 10 * 2 = ~-~ 20;
M_4~= ~-~ R_D * a_1 = ~-~ 0,34 * 5 = ~-~ 1,7;
M_5~= 0.

Будуємо епюру згинальних моментів (рис.2).

епюри зусиль

Рис. 2

Сподобалася стаття! Підтримай проект! Став ЛАЙК!