Реклама

Приклад 5. Побудова епюр зусиль у шарнірній балці 039

шарнірна балка

Рис. 1

Дано розрахункову схему шарнірної балки (рис. 1) та прикладене до неї зовнішнє навантаження.

Потрібно:
1) Визначити опорні реакції.
2) Побудувати епюри внутрішніх зусиль: епюру поперечних сил (рис. 2, Еп.Qz) та згинальних моментів (рис. 2, Еп.My).

Розв'язок:

1) Визначення опорних реакцій.

Оскільки в наскрізному шарнірі згинальний момент дорівнює нулю, то балку, зображену на рис.1, можна розраховувати як дві окремі балки (рис. 2, I, II). Розрахунок починаємо з балки, в якій кількість опорних реакцій відповідає кількості рівнянь статичної рівноваги статики (для плоских задач - три рівняння). Опорна реакція (де знаходиться шарнір) першої балки, передається на інші балки з протилежним знаком.

I - балка

R_A = 0 кН.

R_B = 0 кН.

II - балка

Сума моментів всіх сил відносно точки D:
sum{~}{~}{M_D} = 0,~~ ~-~ R_C * (a_2 + a_3) ~-~ M + F_1 * a_2 + F_2 * (a_2 + a_3 + a_4) = 0;
sum{~}{~}{M_D} = 0,~~ ~-~ R_C * (3 + 3) ~-~ 16 + 14 * 3 + 10 * (3 + 3 + 3) = 0;
R_C = 19,33 кН.

Сума моментів всіх сил відносно точки C:
sum{~}{~}{M_C} = 0,~~ R_D * (a_2 + a_3) ~-~ M ~-~ F_1 * a_3 + F_2 * a_4 = 0;
sum{~}{~}{M_C} = 0,~~ R_D * (3 + 3) ~-~ 16 ~-~ 14 * 3 + 10 * 3 = 0;
R_D = 4,67 кН.

Перевірка (сума проекцій всіх сил на вісь z):
sum{~}{~}{F_z} = 0,~~ ~-~ R_D + F_1 ~-~ R_C + F_2 = ~-~ 4,67 + 14 ~-~ 19,33 + 10 = 0.

2) Побудова епюр внутрішніх зусиль.

Позначаємо характерні точки та визначаємо в них значення зусиль, використовуючи відповідне правило знаків для побудови епюр внутрішніх зусиль.

Побудова епюри поперечних сил (Еп.Qz, кН):
Q_1Пр~ = R_D = 4,67;
Q_2Л~ = R_D = 4,67;
Q_2Пр~ = R_D ~-~ F_1 = 4,67 ~-~ 14 = ~-~ 9,33;
Q_3Л~ = R_D ~-~ F_1 = 4,67 ~-~ 14 = ~-~ 9,33;
Q_3Пр~ = F_2 = 10;
Q_4Л~ = F_2 = 10.

Будуємо епюру поперечних сил (рис.2).

Побудова епюри згинальних моментів (Еп.My, кН·м):
M_0~= ~-~ M = ~-~ 16;
M_1~= ~-~ M = ~-~ 16;
M_2~= ~-~ M + R_D * a_2= ~-~ 16 + 4,67 * 3 = ~-~ 2;
M_3~= ~-~ F_2 * a_4 = ~-~ 10 * 3 = ~-~ 30;
M_4~= 0.

Будуємо епюру згинальних моментів (рис.2).

епюри зусиль

Рис. 2

Сподобалася стаття! Підтримай проект! Став ЛАЙК!