Реклама

Геометричні характеристики плоского поперечного перерізу 4 елементи (смуга, двотавр, швелер, кутник) 020

4) Визначаємо положення головних центральних осей інерції:

tg2{alpha_0}={2I_{{y_c}{z_c}}}/{I_z_c~-~I_y_c}={2*(~-~6474,4)}/{22782,4 ~-~ 13053,8} = ~-~1,33101 .

Звідси 2{alpha_0}= ~-~ 53,08^circ ;~~~~~alpha_0= ~-~ 26.54^circ .

На рисунку відкладаємо додатній кут проти годинникової стрілки й креслимо головні центральні осі інерції (рис. 3).

5) Для визначення величин головних центральних моментів інерції використовуємо три види формул.

а)

I_U={I_y_c}cos^2{alpha_0}+{I_z_c}sin^2{alpha_0}~-~{I_{{y_c}{z_c}}}sin{2{alpha_0}}=13053,8 cos^2{(~-~ 26.54^circ)}+22782,4 sin^2{(~-~ 26.54^circ)} ~-~~~~~~~~~~~~~~~ ~-~ (~-~6474,4) sin{2*(~-~ 26.54^circ)} = 9819,9 см 4,

I_V={I_y_c}sin^2{alpha_0}+{I_z_c}cos^2{alpha_0}+{I_{{y_c}{z_c}}}sin{2{alpha_0}}=13053,8 sin^2{(~-~ 26.54^circ)}+22782,4 cos^2{(~-~ 26.54^circ)} +~~~~~~~~~~~~~~ + (~-~6474,4) sin{2*(~-~ 26.54^circ)} = 26016,2 см 4,

Для перевірки правильності знаходження головних моментів інерції, визначаємо відцентровий момент інерції відносно головних осей:

I_UV = I_{{y_c}{z_c}} cos{2alpha_0} + 1/2 ( I_y_c ~-~ I_z_c ) sin{2alpha_0} = (~-~6474,4) cos{2*(~-~ 26.54^circ)} +~+1/2 (13053,8 ~-~ 22782,4) sin{2*(~-~ 26.54^circ)}  = 9106,9799 ~-~ 9107,2613 = ~-~0,2814,

похибка: varepsilon={{0,2814}/{9107,2613}}*100%=0,0031%<0,5% ;

б)

I_U={I_y_c}~-~{I_{{y_c}{z_c}}}tg{alpha_0}= 13053,8 ~-~ (~-~6474,4) tg{(~-~ 26.54^circ)} = 9819,9 см 4,

I_V={I_z_c}+{I_{{y_c}{z_c}}}tg{alpha_0}= 22782,4 + (~-~6474,4) tg{(~-~ 26.54^circ)} = 26016,2 см 4,

в)

I_{matrix{2}{1}{max min}}={{I_y_c}+{I_z_c}}/2 pm sqrt{{{({{I_y_c}~-~{I_z_c}}/2)}^2}+{I_{{y_c}{z_c}}}^2}={13053,8 + 22782,4}/2 pm~ pm sqrt{{{({13053,8 ~-~ 22782,4}/2)}^2} + {(~-~6474,4)}^2}= 17918,05 pm 8098,15.

Оскільки {I_y_c}<{I_z_c}, то {I_U}<{I_V} :

{I_U}={I_min}= 17918,05 ~-~ 8098,15 = 9819,9 см 4,

{I_V}={I_max}=17918,05 + 8098,15 = 26016,2 см 4.

Перевіряємо умову інваріантності осьових моментів інерції:

{I_U}+{I_V}={I_y_c}+{I_z_c} ,

{I_U}+{I_V}= 9819,9 + 26016,2 = 35836,1 см 4,

{I_y_c}+{I_z_c}=13053,8 + 22782,4 = 35836,1 см 4.

6) Обчислюємо головні радіуси інерції:

i_U=sqrt{{I_U}/{A}}=sqrt{{9819,9}/{154,92}} = 7,96 см,

i_V=sqrt{{I_V}/{A}}=sqrt{{26016,2}/{154,92}} = 12,96 см,

та будуємо еліпс інерції (рис. 3). Визначаємо графічно радіуси інерції відносно осей y_c ,~z_c :

i_y_c= 9,18 см,~~~~~i_z_c= 12,13 см.

Обчислюємо моменти інерції відносно цих осей:

I_y_c={i_y_c}^2 A= {9,18}^2 * 154,92 = 13055,5 см 4,

I_z_c={i_z_c}^2 A= {12,13}^2 * 154,92 = 22794,5 см 4,

та порівнюємо з раніше обчисленими значеннями:

I_y_c= 13053,8 см 4,~~~~~I_z_c= 22782,4 , см 4.

7) Визначаємо головні моменти опору W_U та W_V :

Найбільш віддаленою точкою від осі U є точка A(~-~19,11;~-~12,77) , а від осі V - точка B(18,49;~-~22,77) . Вимірюючи на рисунку відстані до цих точок від відповідних головних осей, знаходимо: U_max = 26,72 см, V_max = 19,96 см.

Перевіряємо за формулами:

U_max = y_B cos alpha_0 + z_B sin alpha_0 = 18,49 cos (~-~ 26.54^circ) + (~-~22,77) sin (~-~ 26.54^circ) = 26,72 см,

V_max = z_A cos alpha_0 ~-~ y_A sin alpha_0 = 8,67 cos (~-~ 26.54^circ) ~-~ (~-~3,08) sin (~-~ 26.54^circ) = ~-~19,96 см.

Головні моменти опору:

W_U = {I_U}/{V_max} = {9819,9}/{19,96} = 491,9 см 3,

W_V = {I_V}/{U_max} = {26016,2}/{26,72} = 973,8 см 3.

еліпс інерції

Рис. 3

Сподобалася стаття! Підтримай проект! Став ЛАЙК!