Реклама

Приклад 8. Побудова епюр зусиль у шарнірній балці 043

шарнірна балка

Рис. 1

Дано розрахункову схему шарнірної балки (рис. 1) та прикладене до неї зовнішнє навантаження.

Потрібно:
1) Визначити опорні реакції.
2) Побудувати епюри внутрішніх зусиль: епюру поздовжніх сил (рис. 2, Еп.Nx), поперечних сил (рис. 2, Еп.Qz) та згинальних моментів (рис. 2, Еп.My).

Розв'язок:

1) Визначення опорних реакцій.

Спроектуємо силу F на осі x та z (рис. 2).
Її проекції рівні:
F_x = ~-~F cos 30^{circ} = ~-~14 * cos 30^{circ} = ~-~12,12 кН;
F_z = F sin 30^{circ} = 14 * sin 30^{circ} = 7 кН.

Оскільки в наскрізному шарнірі згинальний момент дорівнює нулю, то балку, зображену на рис.1, можна розраховувати як дві окремі балки (рис. 2, I, II). Розрахунок починаємо з балки, в якій кількість опорних реакцій відповідає кількості рівнянь статичної рівноваги статики (для плоских задач - три рівняння). Опорна реакція (де знаходиться шарнір) першої балки, передається на інші балки з протилежним знаком.

I - балка

Сума проекцій всіх сил на вісь x:
sum{~}{~}{F_x} = 0,~~ R_{Bx} ~-~ F_x = 0;
sum{~}{~}{F_x} = 0,~~ R_{Bx} ~-~ 12,12 = 0;
R_{Bx} = 12,12 кН.

Сума моментів всіх сил відносно точки B:
sum{~}{~}{M_B} = 0,~~ ~-~ R_A * (a_3 + a_4) + F_z * a_3 = 0;
sum{~}{~}{M_B} = 0,~~ ~-~ R_A * (4 + 2) + 7 * 4 = 0;
R_A = 4,67 кН.

Сума моментів всіх сил відносно точки A:
sum{~}{~}{M_A} = 0,~~ R_{Bz} * (a_3 + a_4) ~-~ F_z * a_4 = 0;
sum{~}{~}{M_A} = 0,~~ R_{Bz} * (4 + 2) ~-~ 7 * 2 = 0;
R_{Bz} = 2,33 кН.

II - балка

Для консольної балки, визначати опорні реакції необов'язково.

Перевірка (сума проекцій всіх сил на вісь z):
sum{~}{~}{F_z} = 0,~~ ~-~ R_{Bz} + F_z ~-~ R_A = ~-~ 2,33 + 7 ~-~ 4,67 = 0.

2) Побудова епюр внутрішніх зусиль.

Позначаємо характерні точки та визначаємо в них значення зусиль, використовуючи відповідне правило знаків для побудови епюр внутрішніх зусиль.

Побудова епюри поздовжніх сил (Еп.Nx, кН):
N_1Л~ = ~-~ F_x = ~-~ 12,12;
N_4Пр~ = ~-~ R_{Bx} = ~-~ 12,12.

Будуємо епюру поздовжніх сил (рис.2).

Побудова епюри поперечних сил (Еп.Qz, кН):
Q_0Л~ = ~-~ R_A = ~-~ 4,67;
Q_1Пр~ = ~-~ R_A = ~-~ 4,67;
Q_1Л~ = R_{Bz} = 2,33;
Q_4Пр~ = R_{Bz} = 2,33.

Будуємо епюру поперечних сил (рис.2).

Побудова епюри згинальних моментів (Еп.My, кН·м):
M_0~= 0;
M_1~= R_A * a_4 = 4,67 * 2 = 9,33;
M_2~= 0;
M_3Пр~= ~-~ R_{Bz} * a_2 = ~-~ 2,33 * 3 = ~-~ 7;
M_3Л~= ~-~ R_{Bz} * a_2 ~-~ M = ~-~ 2,33 * 3 ~-~ 14 = ~-~ 21;
M_4~= ~-~ R_{Bz} * (a_1 + a_2) ~-~ M = ~-~ 2,33 * (4 + 3) ~-~ 14 = ~-~ 30,33.

Будуємо епюру згинальних моментів (рис.2).

епюри зусиль

Рис. 2

Сподобалася стаття! Підтримай проект! Став ЛАЙК!