Реклама

Приклад 7. Побудова епюр зусиль у шарнірній балці 042

шарнірна балка

Рис. 1

Дано розрахункову схему шарнірної балки (рис. 1) та прикладене до неї зовнішнє навантаження.

Потрібно:
1) Визначити опорні реакції.
2) Побудувати епюри внутрішніх зусиль: епюру поперечних сил (рис. 2, Еп.Qz) та згинальних моментів (рис. 2, Еп.My).

Розв'язок:

1) Визначення опорних реакцій.

Оскільки в наскрізному шарнірі згинальний момент дорівнює нулю, то балку, зображену на рис.1, можна розраховувати як дві окремі балки (рис. 2, I, II). Розрахунок починаємо з балки, в якій кількість опорних реакцій відповідає кількості рівнянь статичної рівноваги статики (для плоских задач - три рівняння). Опорна реакція (де знаходиться шарнір) першої балки, передається на інші балки з протилежним знаком.

I - балка

Сума моментів всіх сил відносно точки B:
sum{~}{~}{M_B} = 0,~~ R_A * (a_4 + a_5) ~-~ M = 0;
sum{~}{~}{M_B} = 0,~~ R_A * (4 + 3) ~-~ 16 = 0;
R_A = 2,29 кН.

Сума моментів всіх сил відносно точки A:
sum{~}{~}{M_A} = 0,~~ R_B * (a_4 + a_5) ~-~ M = 0;
sum{~}{~}{M_A} = 0,~~ R_B * (4 + 3) ~-~ 16 = 0;
R_B = 2,29 кН.

II - балка

Для консольної балки, визначати опорні реакції необов'язково.

Перевірка (сума проекцій всіх сил на вісь z):
sum{~}{~}{F_z} = 0,~~ ~-~ R_B + R_A = ~-~ 2,29 + 2,29 = 0.

2) Побудова епюр внутрішніх зусиль.

Позначаємо характерні точки та визначаємо в них значення зусиль, використовуючи відповідне правило знаків для побудови епюр внутрішніх зусиль.

Побудова епюри поперечних сил (Еп.Qz, кН):
Q_0Л~ = R_A = 2,29;
Q_2Пр~ = R_B = 2,29;
Q_2Л~ = F + R_B = 10 + 2,29 = 12,29;
Q_3~ = F + R_B = 10 + 2,29 = 12,29;
Q_5~ = F + R_B + q * a_2 = 10 + 2,29 + 4 * 4 = 28,29;
Q_6Пр~ = F + R_B + q * a_2 = 10 + 2,29 + 4 * 4 = 28,29.

Будуємо епюру поперечних сил (рис.2).

Побудова епюри згинальних моментів (Еп.My, кН·м):
M_0~= 0;
M_1Пр~= ~-~ R_A * a_5 = ~-~ 2,29 * 3 = ~-~ 6,86;
M_1Л~= R_B * a_4 = 2,29 * 4 = 9,14;
M_2~= 0;
M_3~= ~-~ (F + R_B) * a_3 = ~-~ 12,29 * 4 = ~-~ 49,16;
M_4~= ~-~ (F + R_B) * (a_3 + {{a_2}/2}) ~-~ q * {{a_2}/2} * {{a_2}/4} = ~-~ 12,29 * (4 + {{4}/2}) ~-~ 4 * {{4}/2} * {{4}/4} = ~-~ 81,74;
M_5~= ~-~ (F + R_B) * (a_3 + a_2) ~-~ q * a_2 * {{a_2}/2} = ~-~ 12,29 * (4 + 4) ~-~ 4 * 4 * {{4}/2} = ~-~ 130,32;
M_4~= ~-~ (F + R_B) * (a_3 + a_2 + a_1) ~-~ q * a_2 * ({{a_2}/2} + a_1) = ~-~ 12,29 * (4 + 4 + 2) ~-~ 4 * 4 * ({{4}/2} + 2) = ~-~ 186,9.

Будуємо епюру згинальних моментів (рис.2).

епюри зусиль

Рис. 2

Сподобалася стаття! Підтримай проект! Став ЛАЙК!