Реклама

Приклад 7. Побудова епюр зусиль у двохопорній балці 037

двохопорна балка

Рис. 1

Дано розрахункову схему двохопорної балки (рис. 1) та прикладене до неї зовнішнє навантаження.

Потрібно:
1) Визначити опорні реакції.
2) Побудувати епюри внутрішніх зусиль: епюру поперечних сил (рис. 2, Еп.Qz) та згинальних моментів (рис. 2, Еп.My).

Розв'язок:

1) Визначення опорних реакцій.

Сума моментів всіх сил відносно точки B:
sum{~}{~}{M_B} = 0,~~ R_A * a_2 ~-~ F * (a_1 + a_2) ~-~ q * a_1 * ({{a_1}/2} + a_2) ~-~ M = 0;
sum{~}{~}{M_B} = 0,~~ R_A * 8 ~-~ 14 * (8 + 8) ~-~ 6 * 8 * ({{8}/2} + 8) ~-~ 14 = 0;
R_A = 101,75 кН.

Сума моментів всіх сил відносно точки A:
sum{~}{~}{M_A} = 0,~~ R_B * a_2 ~-~ F * a_1 ~-~ q * a_1 * {{a_1}/2} ~-~ M = 0;
sum{~}{~}{M_A} = 0,~~ R_B * 8 ~-~ 14 * 8 ~-~ 6 * 8 * {{8}/2} ~-~ 14 = 0;
R_B = 39,75 кН.

Перевірка (сума проекцій всіх сил на вісь z):
sum{~}{~}{F_z} = 0,~~ F + q * a_1 ~-~ R_A + R_B = 14 + 6 * 8 ~-~ 101,75 + 39,75 = 0.

2) Побудова епюр внутрішніх зусиль.

Позначаємо характерні точки та визначаємо в них значення зусиль, використовуючи відповідне правило знаків для побудови епюр внутрішніх зусиль.

Побудова епюри поперечних сил (Еп.Qz, кН):
Q_0Пр~ = ~-~ F = ~-~ 14;
Q_2Л~ = ~-~ F ~-~ q * a_1 = ~-~ 14 ~-~ 6 * 8 = ~-~ 62;
Q_2Пр~ = R_B = 39,75;
Q_3Л~ = R_B = 39,75.

Будуємо епюру поперечних сил (рис.2).

Побудова епюри згинальних моментів (Еп.My, кН·м):
M_0~= 0;
M_1~= ~-~ F * {{a_1}/2} ~-~ q * {{a_1}/2} * {{a_1}/4} = ~-~ 14 * {{8}/2} ~-~ 6 * {{8}/2} * {{8}/4} = ~-~ 104;
M_2~= ~-~ F * a_1 ~-~ q * a_1 * {{a_1}/2} = ~-~ 14 * 8 ~-~ 6 * 8 * {{8}/2} = ~-~ 304;
M_3Л~= M = 14.

Будуємо епюру згинальних моментів (рис.2).

епюри зусиль

Рис. 2

Сподобалася стаття! Підтримай проект! Став ЛАЙК!