Реклама

Приклад 5. Побудова епюр зусиль у двохопорній балці 035

двохопорна балка

Рис. 1

Дано розрахункову схему двохопорної балки (рис. 1) та прикладене до неї зовнішнє навантаження.

Потрібно:
1) Визначити опорні реакції.
2) Побудувати епюри внутрішніх зусиль: епюру поперечних сил (рис. 2, Еп.Qz) та згинальних моментів (рис. 2, Еп.My).

Розв'язок:

1) Визначення опорних реакцій.

Сума моментів всіх сил відносно точки B:
sum{~}{~}{M_B} = 0,~~ R_A * (a_1 + a_2) ~-~ F * a_2 ~-~ q * a_2 * {{a_2}/2} = 0;
sum{~}{~}{M_B} = 0,~~ R_A * (2 + 8) ~-~ 14 * 8 ~-~ 6 * 8 * {{8}/2} = 0;
R_A = 30,4 кН.

Сума моментів всіх сил відносно точки A:
sum{~}{~}{M_A} = 0,~~ ~-~ R_B * (a_1 + a_2) + F * a_1 + q * a_2 * ({{a_2}/2} + a_1) = 0;
sum{~}{~}{M_A} = 0,~~ ~-~ R_B * (2 + 8) + 14 * 2 + 6 * 8 * ({{8}/2} + 2) = 0;
R_B = 31,6 кН.

Перевірка (сума проекцій всіх сил на вісь z):
sum{~}{~}{F_z} = 0,~~ ~-~ R_A + F + q * a_2 ~-~ R_B = ~-~ 30,4 + 14 + 6 * 8 ~-~ 31,6 = 0.

2) Побудова епюр внутрішніх зусиль.

Позначаємо характерні точки та визначаємо в них значення зусиль, використовуючи відповідне правило знаків для побудови епюр внутрішніх зусиль.

Побудова епюри поперечних сил (Еп.Qz, кН):
Q_0Пр~ = R_A = 30,4;
Q_1Л~ = R_A = 30,4;
Q_1Пр~ = R_A ~-~ F = 30,4 ~-~ 14 = 16,4;
Q_3Л~ = ~-~ R_B= ~-~ 31,6.

На епюрі Еп.Qz визначаємо координату точки де Q = 0:

x_0 = {31,6}/q = {31,6}/6 = 5,27 м.

Будуємо епюру поперечних сил (рис.2).

Побудова епюри згинальних моментів (Еп.My, кН·м):
M_0~= 0;
M_1~= R_A * a_1 = 30,4 * 2 = 60,8;
M_2~= R_B * {{a_2}/2} ~-~ q * {{a_2}/2} * {{a_2}/4} = 31,6 * {{8}/2} ~-~ 6 * {{8}/2} * {{8}/4} = 78,4;
M_3~= 0.

Визначаємо екстремум на епюрі згинальних моментів:

M_max = R_B * x_0 ~-~ q * x_0 * {{x_0}/2} = 31,6 * 5,27 ~-~ 6 * 5,27 * {{5,27}/2} = 83,21 м.

Будуємо епюру згинальних моментів (рис.2).

епюри зусиль

Рис. 2

Сподобалася стаття! Підтримай проект! Став ЛАЙК!