Реклама

Приклад 3. Побудова епюр зусиль у шарнірній балці 032

шарнірна балка

Рис. 1

Дано розрахункову схему шарнірної балки (рис. 1) та прикладене до неї зовнішнє навантаження.

Потрібно:
1) Визначити опорні реакції.
2) Побудувати епюри внутрішніх зусиль: епюру поздовжніх сил (рис. 2, Еп.Nx), поперечних сил (рис. 2, Еп.Qz) та згинальних моментів (рис. 2, Еп.My).

Розв'язок:

1) Визначення опорних реакцій.

Спроектуємо силу F_1 на осі x та z (рис. 2).
Її проекції рівні:
F_{1x} = ~-~F_1 cos 45^{circ} = ~-~20 * cos 45^{circ} = ~-~14,14 кН;
F_{1z} = F_1 sin 45^{circ} = 20 * sin 45^{circ} = 14,14 кН.

Оскільки в наскрізному шарнірі згинальний момент дорівнює нулю, то балку, зображену на рис.1, можна розраховувати як дві окремі балки (рис. 2, I, II). Розрахунок починаємо з балки, в якій кількість опорних реакцій відповідає кількості рівнянь статичної рівноваги статики (для плоских задач - три рівняння). Опорна реакція (де знаходиться шарнір) першої балки, передається на інші балки з протилежним знаком.

I - балка

Сума моментів всіх сил відносно точки B:
sum{~}{~}{M_B} = 0,~~ R_A * (a_5 + a_6) ~-~ M = 0;
sum{~}{~}{M_B} = 0,~~ R_A * (5 + 5) ~-~ 14 = 0;
R_A = 1,4 кН.

Сума моментів всіх сил відносно точки A:
sum{~}{~}{M_A} = 0,~~ R_B * (a_5 + a_6) ~-~ M = 0;
sum{~}{~}{M_A} = 0,~~ R_B * (5 + 5) ~-~ 14 = 0;
R_B = 1,4 кН.

II - балка

Сума проекцій всіх сил на вісь x:
sum{~}{~}{F_x} = 0,~~ R_E * cos 45^{circ} ~-~ F_{1x} = 0;
sum{~}{~}{F_x} = 0,~~ R_E * cos 45^{circ} ~-~ 14,14 = 0;
R_E = 20 кН.

Сума моментів всіх сил відносно точки F:
Оскільки трикутник DEF - прямокутний рівнобедрений трикутник, то EF = a_2 = 2 м.
sum{~}{~}{M_F} = 0,~~ ~-~ R_C * a_3 ~-~ F_{1z} * (a_1 + a_2) + F_{1x} * DF + (F_2 + R_B) * (a_1 + a_2 + a_3 + a_4) = 0;
sum{~}{~}{M_F} = 0,~~ ~-~ R_C * 5 ~-~ 14,14 * (4 + 2) + 14,14 * 2 + 7,4 * (4 + 2 + 5 + 5) = 0;
R_C = 3,49 кН.

Сума моментів всіх сил відносно точки G:
Оскільки трикутник CEG - прямокутний рівнобедрений трикутник, то CG = a_2 + a_3 = 2 + 5 = 7 м.
sum{~}{~}{M_G} = 0,~~ R_D * a_3 ~-~ F_{1z} * (a_1 + a_2 + a_3) + F_{1x} * CG + (F_2 + R_B) * a_4 = 0;
sum{~}{~}{M_G} = 0,~~ R_D * 5 ~-~ 14,14 * (4 + 2 + 5) + 14,14 * 7 + 7,4 * 5 = 0;
R_D = 3,91 кН.

Перевірка (сума проекцій всіх сил на вісь z):
sum{~}{~}{F_z} = 0,~~ F_{1z} ~-~ R_E * sin 45^{circ} ~-~ R_D ~-~ R_C + F_2 + R_A = 14,14 ~-~ 20 * sin 45^{circ} ~-~ 3,91 ~-~ 3,49 + 6 + 1,4 = 0.

2) Побудова епюр внутрішніх зусиль.

Позначаємо характерні точки та визначаємо в них значення зусиль, використовуючи відповідне правило знаків для побудови епюр внутрішніх зусиль.

Побудова епюри поздовжніх сил (Еп.Nx, кН):
N_5Л~ = R_E * cos 45^{circ} = 14,14;
N_6Пр~ = F_{1x} = 14,14.

Будуємо епюру поздовжніх сил (рис.2).

Побудова епюри поперечних сил (Еп.Qz, кН):
Q_0Л~ = R_A = 1,4;
Q_2Пр~ = R_A = 1,4;
Q_2Л~ = F_2 + R_B = 7,4;
Q_3Пр~ = F_2 + R_B = 7,4;
Q_3Л~ = (F_2 + R_B) ~-~ R_C = 7,4 ~-~ 3,49 = 3,91;
Q_4Пр~ = (F_2 + R_B) ~-~ R_C = 7,4 ~-~ 3,49 = 3,91;
Q_4Л~ = ~-~ F_{1z} + R_E * sin 45^{circ} = ~-~ 14,14 + 20 * sin 45^{circ} = 0;
Q_5Пр~ = ~-~ F_{1z} + R_E * sin 45^{circ} = ~-~ 14,14 + 20 * sin 45^{circ} = 0;
Q_5Л~ = ~-~ F_{1z} = ~-~ 14,14;
Q_6Пр~ = ~-~ F_{1z} = ~-~ 14,14.

Будуємо епюру поперечних сил (рис.2).

Побудова епюри згинальних моментів (Еп.My, кН·м):
M_0~= 0;
M_1Пр~= ~-~ R_A * a_6 = ~-~ 1,4 * 5 = ~-~ 7;
M_1Л~= R_B * a_5 = 1,4 * 5 = 7;
M_2~= 0;
M_3~= ~-~(F_2 + R_B) * a_4 = ~-~ 7,4 * 5 = ~-~ 37;
M_4~= ~-~(F_2 + R_B) * (a_3 + a_4) + R_C * a_3 = ~-~ 7,4 * (5 + 5) + 3,49 * 5 = ~-~ 56,56;
M_5~= ~-~ F_{1z} * a_1 = ~-~ 14,14 * 4 = ~-~ 56,56;
M_6~= 0.

Будуємо епюру згинальних моментів (рис.2).

епюри зусиль

Рис. 2

Сподобалася стаття! Підтримай проект! Став ЛАЙК!